ECONOMY INVEST, s.r.o.
Lučina 252
739 39

IČO: 27779599
DIČ: CZ27779599 

je provozovatelem tohoto inzertního portálu www.InzerujPujcky.cz, dále jen PROVOZOVATEL.

 

 • InzerujPujcky.cz umožňuje bezplatně zadávat a zadávat inzeráty soukromých osob a podnikatelských subjektů, dále jen Uživatelů.

 • Provozovatel má právo nepovolit inzeráty, které jsou v rozporu s platnými právními předpisy, etickými pravidly, dobrými mravy nebo ohrožují veřejný pořádek. Dále pokud poškozují dobré jméno Provozovatele nebo jsou v rozporu s jeho zájmy. Zveřejňujeme pouze inzeráty v českém (slovenském) jazyce. Dále si Provozovatel vyhrazuje právo v případě opakovaného porušení pravidel odmítnout a nezveřejnit i již zaplacený (tj. topovaný nebo zvýrazněný) inzerát a dále není povinen zdůvodňovat, proč toto odmítl. Provozovatel smí provést nezbytné změny inzerátu, popř. inzerát celý smazat.

 • Co se nesmí na InzerujPujcky.cz inzerovat?
  • Inzeráty, které nejsou v souladu se zaměřením stránek.
  • Inzeráty s affiliate odkazy

   Dále je zakázané:


  • Psát celá slova velkými písmeny (CAPS LOCK)
  • Do nadpisu a nebo textu inzerátu vkládat speciální znaky (@*#$%^&!?)
  • Vkládat k inzerátu orámované a jinak zvýrazněné fotografie
  • Používat přehnané superlativy a neověřitelná tvrzení (super nejlepší půjčka, nejlepší nabídka na trhu atp.)
  • Vkládat do velmi stručného inzerátu věty typu „více info v e-mailu“ a podobně - prostor pro text inzerátu je dostatečně velký (2500 znaků) na to, aby se do něj vešel celý popis

 • Veškeré služby portálu InzerujPujcky.cz jsou Uživatelům poskytovány zdarma. Výjimku tvoří doplňková služba - TOPování a barevné zvýraznění, jejíž použití není nezbytně nutnou podmínkou k používání www.InzerujPujcku.cz

 • Vložený inzerát bude zveřejněn po dobu 2 měsíců. Po této době bude automaticky vymazán (v případě, že během této lhůty nebyl uživatelem obnoven, natopován nebo zvýrazněn).

 • Pokud bude chtít uživatel inzerát odstranit před uplynutím doby zveřejnění, musí tak učinit sám pomocí hesla a to kliknutím na "Smazat" u daného inzerátu nebo v sekci Moje inzeráty.

 • Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi nabízejícím a poptávajícím a nepřebírá žádné závazky ani záruky za nabídk a poptávky. Provozovatel nenese zodpovědnost za obsah sdělení, kvalitu, dodání, zaplacení. Dále nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat uživatele uvedených v inzerátu. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních údajů.
  Veškeré zveřejněné informace jsou chráněny právem Provozovatele. Obsah neprochází jazykovou úpravou.

 • Uživatel je povinen uhradit oprávněným osobám a Provozovateli náhrady za vzniklé škody v případě porušení práv třetích osob. Dále je Uživatel povinen na vyžádání Provozovatele neprodleně a průkazně doložit materiály či skutečnosti, které se týkají jeho oprávnění vykonávat majetková autorská práva k použitým reklamním sdělením či inzerci.

 • Pro případ vyšší moci (např. živelné pohromy apod.) jsou obě strany zbaveny závazků k plnění zakázek a poskytování náhrad.

 • Uživatel tímto souhlasí se zasíláním e-mailů na adresu, kterou uvedl v souvislosti s využíváním služeb www.inzerujPujcku.cz. Tento e-mail může mít informační či reklamní charakter.

 • Tyto podmínky nabývají platnost okamžikem zveřejnění a Provozovatel má právo tyto podmínky kdykoli změnit bez předchozího upozornění.

 

Tyto podmínky inzerce vstupují v platnost s účinností od 29. března 2019.